Alevilik tarih boyunca birçok kişi, kurum tarafından anlatıldı. Eskiye doğru gidildiğinde pek söz hakkı verilmeyen Alevilik, farklı politika ve uygulamalara maruz kalarak dışlandı, hor görüldü, insanlık dışı muameleler gördü. Her türlü zulüm ve yaptırım uygulaması yetmezmiş gibi bizi kendilerince anlatan ve dünyaya tanıtan yazılar,notlar,kitaplar yazdılar. Bize hiçbir söz hakkı tanımadan, aforoz etme ,yok sayma ,insanlıktan dışlama, her türlü yakıştırma ve iftiraya yer verildi bir çoğunda.
Acıklı bir tarihin talihsizliklerle düşe kalka bu gününe ulaşan Alevilik özünden ve öneminden koparılamamış, yoklukta, yoksullukta hep korumuş inancını ,kültürünü, dilini..
Bu gün varlıkta ve rahatlıkta, her türlü imkan ve olanağa sahipken ,inanca,kültüre,ve bizi biz yapan dilimize, Nice bedeller ödeyen boyunlarını ser edip, özlerinden ve kimliklerinden ödün vermeyen atalarımızın emanetlerine sahip çıkma günüdür. Toplumsal anlamda kişisel hak ve özgürlüklerin en iyi şekilde uygulanıp, her türlü inanca saygı duyulan, evrensel görülüp insan erdemini ana merkeze koyan inançlara kapılarını ardına kadar açan Avrupa’da genel bir birlik sağlamak ve dünyaya dağılmış Aleviliği toparlamak adına faaliyetler yapmak gerekmektedir.
Bu amaç için birikimli Akademik anlamda başarılı birçok arkadaşımızla irtibat halindeyiz.

Bu inancın bağrından gelmiş, bu kültürün mayasından yoğrulmuş bütün fertlerin desteği gereklidir.
Bütün inançlara olduğu gibi ,her akıma veya görüşe saygımız inancımızın bir gereğidir. Alevi İrfan inancına kadim felsefesine ve Hümanizm esaslı düşüncesine açık bir tabirle tüm insancıl öğretilerin ve değerlerin içinde rastlamak mümkündür. Tariheler boyu İnanç ve kültürün birbirini besleyerek bir bütün olarak günümüze kadar ulaşan Alevilik, bütün uğraşlara rağmen özünü yitirmemiş hiçbir inançsal etkileşim yaşamamış ama bütün inançlara etki etmiştir.
Zira Alevilik yeryüzünde oluşan bir inanç sisteminden çok, gökyüzünde varolan bir düzenin insanlığa sunulduğu bir öğretidir.
İnancımızı koruduğu ve dayandığı temeller üzerine öğrenmek, gelecek nesillerimize öğretmek amacını, hiçbir çıkar ve menfaat gözetmeden ,bu yolda her türlü fedakarlığı yapacak insanlarla el ele vermemiz, (nesli tükenmekte olan türler belgesellerine girmemizi engelleyecektir.)

Categories:

Tags:

No responses yet

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir